Català -  Español - 
   
 
:. Serveis de paleografia

:. Serveis d'investigació històrica
ASSESSORIA EN DOCUMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
UNA MIRADA PROFESSIONAL AL PASSAT
 
PRESENTACIÓ

ebla manuscripta és una empresa d'assessoria en documentació i investigació històrica que ofereix a particulars, investigadors, grups de recerca, arxius, museus i institucions públiques i privades de qualsevol part del món una aproximació experimentada a la documentació escrita i gràfica d’època medieval i moderna referents a la Corona d'Aragó i contemporània de l’àmbit geogràfic català.

La nostra experiència ens faculta per a la realització de tot tipus de recerques històriques, la localització de fonts documentals i la seva transcripció i traducció. Des d'ebla manuscripta oferim serveis que volen cobrir les funcions que en d’altres cultures s’associen als independent researchers vinculats als arxius (veure com a exemple The National Archives UK).    

Comprendre correctament la documentació escrita i gràfica és un pas clau per a l’elaboració d’un discurs històric i conèixer el nostre passat. Per aconseguir-ho amb el millor rendiment i efectivitat és necessari comptar amb una bona formació i cal conèixer els recursos adients. Dit d’una altra manera, és necessària una aproximació conscient i competent als documents per saber què ens diuen, a qui poden interessar i què poden donar de si.

El terme ebla estableix el vincle amb ebla.cat, i el terme manuscripta defineix la base de la feina que es desenvolupa a partir de la documentació històrica. Això es veu reforçat per l’ús en la imatge corporativa d’una caixa d’escriptura, sempre present en els textos manuscrits (fets a mà).


 
Data de creació: setembre de 2012
Data darrera actualització: febrer 2016
 
 
  Contactar
ebla manuscripta - C/ Riu de l’Or 25, baixos - 08034 Barcelona - Tel. 679 915 306 info @ eblamanuscripta.cat Avisos Legals