Català -  Español - 
   
 
:. Serveis de paleografia

:. Serveis d'investigació històrica
ASSESSORIA EN DOCUMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
UNA MIRADA PROFESSIONAL AL PASSAT
 
EXPERIÈNCIA
 • Transcripció d’una inscripció epigràfica d’un capitell del claustre de la catedral de Barcelona (ss. XIV-XV).
 • Transcripció de la documentació (en pergamí i en paper) més antiga d’un arxiu municipal del Baix Llobregat, per tal de posar en valor el patrimoni documental local.
 • Transcripció d’un testament d’un personatge sard, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (s. XIV).
 • Transcripció i revisió de transcripcions i de regestos d’un diplomatari d’un convent de Barcelona (ss.XI-XIII).
 • Revisió de la transcripció de notes marginals (marginalia) de diversos manuscrits de temàtica mística dels segles XIV i XV.
 • Regestat d’un conjunt de llibres notarials relatius a un convent de la Catalunya Central (ss. XIV-XVII).
 • Descripció i classificació d’un llegat documental, continent fons patrimonial, personal i d’associació, conservat a la biblioteca pública d’una localitat del Maresme (ss. XVI-XX).
 • Cerca documental en diferents arxius de protocols i parroquials de Barcelona per a la localització de la data de defunció d’una escriptora del segle XVII.
 • Investigació en arxiu municipal per a la redacció d'una història local de Sant Cugat del Vallès.
 • Recerca documental en arxius militars i l'Arxiu Nacional de Catalunya per a investigació sobre la repressió franquista.
 • Elaboració d'una base de dades de represaliats catalans pel Tribunal d'Ordre Públic a partir dels sumaris dels judicis.
 • Suport en investigacions històriques per la recuperació d'històries d'entitats i associacions.
 • Investigació a l'Arxiu General Delegació de Govern i arxius sindicals per l'elaboració de diferents treballs sobre història del moviment obrer.
 • Buidatge de premsa en l'hemeroteca de l'Arxiu Històric de Barcelona i de bibliografia especialitzada en la Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona) i la Biblioteca de Catalunya per a treball sobre la postguerra a Barcelona.
 • Cerca de documentació en arxiu d'empresa per a la redacció d'un llibre commemoratiu.
 • Realització d'entrevistes a antics sindicalistes -històries de vida- per la creació de la col·lecció Biografies obreres: fonts orals i militància sindical (1939-1978) de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya.
 • Contacte amb arxius de fora de Catalunya per a diferents investigacions, com ara el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo General Militar de Ávila i arxius de diferents ministeris.
Data de creació: setembre de 2012
Data darrera actualització: febrer 2016
 
 
  Contactar
ebla manuscripta - C/ Riu de l’Or 25, baixos - 08034 Barcelona - Tel. 679 915 306 info @ eblamanuscripta.cat Avisos Legals